1. Lamin Jammeh, geboren 17-04-1980.
Lamin is getrouwd met Nyima Badjie en heeft 3 kinderen, Abiatou (21 jaar), Ya Awa (8 jaar) en Sulayman (3 jaar) welke inmiddels op de Tree of Life Nursery zit dankzij een sponsor.
Sinds 2002, geeft hij al les, eerst 8  jaar op de Jaresu Nursery en vanaf 2010 gaf hij les op de Burbage Nursery, na zijn studie van 2019 / 2021 heeft hij zijn ECD* certificaat gehaald.
Lamin was al jaren ons vaste vertrouwde aanspreekpunt  bij de Burbage Nursery en had er nooit een geheim van gemaakt om zijn eigen schooltje te starten.  Samen met Moses van de Amazing Grace Primary hebben wij de mogelijkheden bekeken en uiteindelijk kwam dit schooltje op zijn pad. Samen hebben wij zijn beleidsplan doorgenomen, wat er zeer zorgvuldig uitzag, en in samenwerking met vele sponsoren het project kunnen starten. Wij hebben alle vertrouwen in Lamin en het voor ons bekende schoolteam. Met zijn allen gaan we er wat moois van maken.

 

2. Ida Jatta, geboren 18-10-1986.
Ida is lerares 2e klas en al ruim 10 jaar een ECD* gekwalificeerd lerares,  getrouwd met Mamadi Jarju  02-07-2015, heeft 2 zoontjes genaamd Hamza Jarju  geboren 17-10-2019 en Al Hassan geboren 18-11-2021.

 

3. Fatoumatta Drammeh, geboren 10-12-1989.
Fatoumatta is lerares 3e klas en al ruim 7 jaar een ECD* gekwalificeerd lerares, getrouwd met Muhammed Bayo en heeft een zoon Omar Bayo geboren 30-03-2015 en een dochter Fatima Bayo geboren 23-06-2019.

4. Monica Sambou, geboren 12-05-1995.
Monica is lerares 1e klas en al ruim ruim 6 jaar een ECD* gekwalificeerd lerares, Monica is single en heeft geen kinderen. Monica haar grote pluspunt is dat zij engelen geduld heeft en zéér goed met de kleintjes kan omgaan. Na haar vertrek bij de Burbage Nursery in 2021 hielden wij kontakt, toen wij vertelden dat Lamin zijn eigen school kon beginnen heeft zij direkt met hem gesproken, en kreeg de aanbieding om bij de Tree of Life Nursery aan de gang te gaan. De keuze was snel gemaakt omdat het hele team, waar, zij jaren mee heeft samengewerkt op de Burbage Nursery, ook gaan beginnen in september 2022.

5. Agnes Jatta.

6. Mary C. Mendy.
Mary heeft net klas 12 afgemaakt en vroeg Lamin of hij hulp kon gebruiken. Voor nu mag zij de leraren ondersteunen en doet dat naar behoren. Zodra ze weer wat geld heeft gespaard gaat zij naar een Skill center om een volwaardig beroep te leren.

 

 

Het volledige team bestaat uit van links naar rechts: Lamin Jammeh, Saffie Jarju, Ida Jatta, Monica Sambou, Fatoumatta Drammeh en Mary C. Mendy. Saffie heeft ons verlaten en Agnes Jatta is daarvoor in de plaats gekomen.

* ECD Early Childhood Develoment ( educatieve ontwikkeling in de vroege kinderjaren)

De waarde van ECD-educatie voor de ontwikkeling van een kind,
Op basis van de bevindingen van de General Household Survey van 2018, hadden de leerlingen die niet naar een ECD gekwalificeerde school gaan en thuis bij ouders of voogden blijven, niet de nodige stimulatie tijdens deze zeer belangrijke ontwikkelingsfase. Vaak omdat de ouders of verzorgers met hen niet voorlezen of tekenen. Maar is het gewoon genoeg voor kinderen om naar een voorschoolse instelling te gaan, zoals kinderdagverblijven, crèches, peuterspeelzalen en kleuterscholen waar de minimumvereiste voor een kleuterleidster een (NQF) niveau 1 is.

Het verschil tussen kinderen die ECD gekwalificeerde scholen bezochten met getrainde leraren versus ongetrainde leraren of kinderen die helemaal niet naar de kleuterschool gingen, is duidelijk. Deze kinderen hebben vaak geen of zeer weinig ervaring met spelen en werken in teams (slechte sociale vaardigheden) en de leerkrachten in de basisfase moeten meer tijd besteden aan het proberen de kinderen bij te brengen op educatief en sociaal vlak die vóór het leerjaar bereikt hadden moeten zijn.. Kinderen die onder de hoede van opgeleid ECD-personeel zijn geplaatst, hebben aangetoond een grotere cognitieve scherpte, emotionele ontwikkeling en interpersoonlijke vaardigheden te hebben. Dit stelt de leerlingen in staat om beter te presteren in een formele onderwijsomgeving en vergroot hun zelfvertrouwen.

Goed opgeleide leraren leveren kwaliteitsonderwijs voor leerlingen.
De leraren op de Tree of Life Nursery School zijn goed opgeleid, dit vertaalt zich in onderwijs van betere kwaliteit voor leerlingen, aangezien leraren beter geïnformeerd zijn en beter toegerust om hen te helpen het leerplan onder de knie te krijgen en zich te ontwikkelen als verantwoordelijke burgers. Het belang van goed opgeleide en gecertificeerde leraren is ook van cruciaal belang op kleuterniveau, aangezien deze leerlingen de basisfase ingaan.