17 Juli 2023.

De weduwe van Blacka en haar kinderen worden ook niet vergeten door ons. Zij kregen van Ousman een voedselpakket en contant geld zodat ze weer een tijdje ‘onbezorgd’ kunnen leven ?