Het UBO,  geregistreerde bestuur van de stichting.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Patricia Gracia Olthof, 22-11-1976, functie secretaris.
Margritte Zwaan, 06-11-1978, functie penningmeester.
Fred Eringaard, 04-11-1963, functie voorzitter, mede-oprichter.
Monique Dorrestijn-Eringaard, 16-08-1965, functie mede-oprichtster en bestuurslid.

Het bestuur draagt zorg voor de publicatiebalansen welke in te zien zijn op onze website onder Financieel Overzicht.
Financieel Overzicht.

Vertegenwoordiging met beperking namens de stichting in Gambia.
Ousman Cham, 18-02-1977, functie adviseur en vertegenwoordiger.
Lamin Jammeh, 17-04-1980, functie adviseur en vertegenwoordiger alsmede eigenaar Tree of Life Nursery School.

Beleidsplan :

Inleiding :

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Gambia, Geven met Liefde.
Onze stichting is 26 Oktober 2016 opgericht en gevestigd te Medemblik.
Conform de statuten dient er een beleidsplan te worden opgesteld en periodiek te worden geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in :

 • De doelstelling van de Stichting.
 • Het bestuur van de stichting & opvolging-uitvoering.
 • De werkzaamheden van de Stichting.
 • Andere werkzaamheden tijdens het bezoek.
 • Criteria-selectie en voorwaarden deelnemende kinderen.
 • Werving van gelden en goederen.
 • Communicatie (Facebook en Website).
 • Besteding van het vermogen van de Stichting.
 • Toekomst visie.
 • Opheffing Stichting Gambia, Geven met Liefde.

De doelstelling van de Stichting :
Stichting Gambia, Geven met Liefde zet zich sinds 2016 in voor kansarme mensen/kinderen in Gambia die ver onder de armoede grens zitten en geen mogelijkheden hebben zich in positieve zin te ontwikkelen.
Wij houden ons voornamelijk bezig met kleine projecten zoals:
Onderwijs en scholing Tree of Life Nursery School in Dippa Kunda onder leiding van schooldirecteur Mr. Lamin Jammeh.
Onderwijs en scholing Amazing Grace Primary School in Dippa Kunda onder leiding van Mr. Moses Sanneh.
Medische zorg voor de weeskinderen van het Heart House in Kartong ism Isatou Jarjou.
Onderwijs en scholing Bright Star Nursery en Primary School in Old Yundum onder leiding van Mrs. Betty Gomez,afgerond.
Medische zorg Banyaka Clinic in Banyaka onder leiding van Dr. Naffie Jatta,afgerond.

Schoolsponsor project is toch de belangrijkste activiteit van de stichting, het “tuin-project” is een voort vloeiing uit gesprekken met lokale bewoners die door onze inbreng hun droom kunnen realiseren.
In Gambia zijn vele duizenden kinderen die géén onderwijs volgen omdat ouders bijvoorbeeld het schoolgeld niet kunnen betalen of het belang van onderwijs niet inzien.

Veel kinderen, vooral op het platteland in de regio Serekunda, Sukuta en Bijilo, kunnen daardoor niet naar school en blijven thuis om hun ouders te helpen met huishoudelijke taken, te werken op het land of struinen over de grootste vuilnisbelt in Serekunda om eventuele “goede” producten te vinden voor verkoop op straat.
Het belang van onderwijs voor ontwikkeling is nauwelijks te onderschatten.  Kinderen die de school hebben afgemaakt, slagen er beter in om in hun eigen levensonderhoud te voorzien: het verband tussen onderwijs en armoede is sterk.

Voor meisjes is het belang van onderwijs zo mogelijk nog groter. Geschoolde vrouwen krijgen minder kinderen. Hun kinderen zijn bovendien gezonder en beter geschoold dan kinderen van ongeschoolde vrouwen.
Gambia, Geven met Liefde laat zien hoe er met weinig middelen kleine stappen gezet worden die positieve gevolgen hebben. Dankzij een kleinschalige en persoonlijke aanpak wordt dat bereikt. Op deze manier kan ieder kind naar school.

Gambia, Geven met Liefde heeft als doel om zo veel mogelijk kansarme kinderen te geven waar zij recht op hebben: Scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven hun hoofd.

Werkzaamheden Stichting:
Stichting Gambia, Geven met Liefde werkt intensief samen met een team vrijwillige lokale medewerkers in Gambia. Die van ons regelmatig een vergoeding krijgen in de vorm van een zak rijst van 50Kg, medicijnen en kleding.

Zij zijn sinds jaren werkzaam voor meerdere Nederlandse stichtingen en uiterst bedreven in hun werkzaamheden. Er wordt wekelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten, een weergave van de individuele schoolprestaties en geven aan welke kinderen eventueel in aanmerking komen voor sponsoring.

Twee a drie keer per jaar reizen 2 van de bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Dit geheel op eigen kosten.

Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de vrijwilligers, alsmede met de schoolhoofden Mr. Moses Sanneh, Mr. Lamin Jammeh. Alfusainey Jaiteh, Heart House Kartong  Mrs. Isatou en het hoofd van de Banyaka Clinic Dr. Naffie Jatta.

Werkzaamheden gearchiveerd.

Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:
Het bezoeken van de (nieuwe) kinderen en gezinnen, bezoeken van de deelnemende scholen, en alle sponsorkinderen, bezoeken van de medische project en het tuin project. Het uitleveren van de goederen welke per container zijn verzonden naar Gambia, dozen voor de sponsorkinderen, uitleg werkingen elektrisch hulpmateriaal voor de scholen, waaronder bijv. de werking van een Digibord, Beamer of andere gesponsorde producten, en het uitdelen van individueel materiaal aan de ouders-broertjes-zusjes van de gesponsorde kinderen.

In Februari 2017 werden de kosten voor de opleiding en schoolmaterialen betaald van de geworven sponsorkindjes in de periode Oktober 2016 tot en met Januari 2017. Normaliter begint een schooljaar in Oktober echter hebben wij met de Burbage Nursery school doorgenomen dat ons project pas ingaat wanneer er een sponsorouder is gevonden, met ingang van die datum gaat voor het sponsorkind het leerjaar in.  De kinderen krijgen allen naast hun schoolmaterialen, een op maat gemaakt schooluniform, elke 3x per week een lunch, schooltas/ rugzak met schoolgerei, schoenen, een klein cadeautje (pop-bal-knikkers) en indien de sponsorouder hiermee instemt een zak rijst van 50Kg.
Daarnaast ontvangen de kinderen in noodsituaties medische hulp of tandheelkundige hulp, welke door de sponsor of de stichting vergoed zal worden.
Elk kwartaal worden er foto`s van de kinderen gemaakt voor de sponsors welke online worden geplaatst op onze website en ons Facebook.

51 kinderen zullen in 2022-2023 onderwijs gaan volgen bij de Tree of Life Nursery school. Leeftijd van de kinderen varieert van 3 jaar tot 8 jaar. Nadat het kind de Nursery school heeft voldaan zal beoordeeld worden welke Primary school geschikt is per kind. In dit geval is dat de Amazing Grace Primary school geworden, waar 106 kinderen het schooljaar 2022-2023 zullen volgen, uitleg en info staat hieronder vermeld.

Het schoolhoofd, Mr. Lamin Jammeh, is verantwoordelijk voor de selectie van kinderen voor het schoolsponsoring project omdat hij het dichtst bij de lokale bevolking staat en een beter oordeel kunnen geven over de situatie.

De meest kwetsbare kinderen en de kinderen die onze hulp het hardst nodig hebben, komen in onze projecten terecht, zoals al aangegeven vertrouwen wij hierin Mr. Lamin Jammeh. Sommige kinderen volgden in het verleden onderwijs, maar moesten wegens verscheidene redenen school verlaten, wegens het verlies van familieleden, zoals een moeder of vader, maar ook vanwege ziekten en het gebrek aan voedsel. Dit alles kan hebben geleid tot het noodgedwongen stoppen met het volgen van onderwijs. De kinderen hebben veel te lijden gehad door externe factoren, met alle gevolgen van dien.

In Januari 2018 hebben wij, voor het vervolg onderwijs naar de Primary school, meerdere scholen gesproken en uiteindelijk hebben wij gekozen voor de christelijke Amazing Grace Primery School om een aantal redenen. Allereerst is deze school niet religie gerelateerd en voor de meeste leerlingen lopend te doen, de afstand naar deze school is gelijk aan de afstand naar de Burbage Nursery.  Het niveau van lesgeven was voor ons ook een doorslaggevende factor, in totaal telt Gambia 502 geregistreerde privé scholen welke onder controle staan van een aantal cluster-monitoren die weer verslag uitbrengen naar het ministerie van onderwijs. De Amazing Grace school heeft een ranking van nr. 41 en wordt geroemd door de uiterste gedisciplineerde lesgeving op alle vakken. De kosten voor deze school liggen hoger dan een ” lagere school” echter is dat goed te onderbouwen. De leerlingen krijgen elk jaar nieuwe lesboeken, uiteraard 2 nieuwe school-uniformen maar ook een sport-uniform, elk trimester een rapport welke wij online zullen plaatsen, elk trimester een wetenschappelijke excursie en persoonlijke begeleiding in de keuze welke richting de leerling wil voor de toekomst. Ook zijn de lestijden anders dan voorheen, bij de Amazing Grace school start men om 08:00 uur / 15:00 uur voorheen was dat van 09:00 uur / 14:00 uur.
In eerste instantie leken de kosten vrij hoog, echter als je alle extra`s bekijkt en ook weet dat de leraren verplicht omscholing krijgen en een salaris verdienen van ongeveer 70,00 Euro per maand (voor minder doen zij het niet en kunnen elders aan de gang), er elke maand elektra en water betaald moet worden. De kosten per jaar inclusief schoolboeken en 3 excursies is,  bleek dat na ons onderzoek bij meerdere scholen en na een telefoongesprek met de Clustermonitor Mr. M. Jabbi van dit district dit een zeer acceptabel bedrag is. Voor 120,00 Euro per jaar kunnen de kinderen hier dus het vervolg onderwijs volgen.

In overleg met Moses Sanneh, de directeur, zijn wij overeengekomen dat er op dezelfde wijze gewerkt gaat worden vwb de aflevering van dozen en rijst, de goederen worden in ons warehouse afgehaald en door de leraren afgeleverd aan de sponsorkinderen thuis en foto`s worden ons verzonden zodat wij deze weer kunnen plaatsen op internet en Facebook.

Deze school heeft niet de mogelijkheid om de sponsorkinderen welke wij aanbrengen te voorzien van een lunch, dit omdat er ruim 330 leerlingen zijn en men geen onderscheid kan maken tussen onze sponsorkinderen en andere leerlingen. Het merendeel van de leerlingen worden gesponsord op persoonlijke titel en of bijdrage van de ouders, er is hier geen enkele stichting die met deze school samenwerkt.

Criteria waarop de schoolhoofden selecteren zijn alsvolgt :
Om het schoolhoofd te helpen in de beslissing welke kinderen hij toelaat, heeft Gambia Geven met Liefde, de volgende criteria opgesteld

 • geen onderscheid in religie Moslim 90%, 9% Christen en 1% Inheems, allen gebroederlijk samen.
 • zowel jongens als meisjes echter (voorlopig) niet ouder dan 8 jaar.
 • de familie heeft een laag inkomen en weinig middelen.
 • het kind kan zonder de hulp van Gambia, Geven met Liefde niet naar school.
 • het vooruitzicht is dat het kind niet op korte termijn vertrekt.
 • niet meer dan twee kinderen uit één gezin.
 • het kind mag niet meer werken in de huishouding of op het land.
 • voorkeur voor weeskind, of uit een één ouder gezin komt.

Overzicht alle sponsorkinderen.

Gambia, Geven met Liefde Communicatie :
Communicatie is voor ons een middel om een groter doel te realiseren, namelijk transparantie.
De website  www.gambiagevenmetliefde.org is een communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers, echter Facebook,  https://www.facebook.com/Gambiagevenmetliefde/ is een beter medium met een directere benadering naar eventuele potentiële sponsors als wel de huidige sponsors.
Op onze website en Facebook is informatie te vinden over alle projecten, onze wijze van transport naar Gambia per container, de achtergronden en gezinssamenstelling en de ontwikkeling van de sponsorkindjes.
De stichting komt regelmatig in de belangstelling in Gambia, als er activiteiten georganiseerd worden, of bij donaties aan onze projecten. Deze zijn te volgen op Facebook.

Werving van gelden en goederen :
De activiteiten van Gambia, Geven met Liefde worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties.
De Stichting werft sponsoren via Facebook en mond op mond reclame. Deze sponsoren doneren een vrijwillige gift,  om sponsorkindjes een extraatje te geven in de vorm van schoolgerei, speelgoed, geconserveerd voedsel of een zak rijst.
De sponsoren weten duidelijk van te voren wanneer bestuursleden naar Gambia gaan, hun donatie in de vorm van goederen is dan per kind te vinden op Facebook en onze website d.m.v. het publiceren van foto`s tijdens de overhandiging. Het bestuur werft actief sponsoren in de vorm van scholen welke hun oude apparatuur en inventaris belangeloos beschikbaar stellen.

De besteding van het vermogen van de Stichting :
De bestuursleden/medewerkers van stichting Gambia, Geven met Liefde genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting.
De vrijwilligers in Gambia ontvangen geen salaris maar kleding, medicijnen of een voedselpakket.
In sommige noodgevallen is er een financiële tegemoetkoming voor medicatie, echter alles in overleg met een Nederlandse arts of tandarts welke in Gambia actief zijn. Deze maken een analyse van de eventuele kosten die nodig zijn om de patiënt daadwerkelijk te helpen en overleggen dat met één van onze bestuursleden.
Gambia, Geven met Liefde financiert middelen die onderwijs, gezondheid, tuinprojecten en individuele projecten ten goede komen, maar geeft nooit contant geld.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als bank administratie en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel de kosten van de website, opslagkosten magazijn in Nederland en in Gambia, en de eventuele transportkosten van het magazijn in Gambia naar de verschillende locaties in het land. Dit betreft meestal brandstof, onderhoudskosten voor onze auto aldaar een te huren busje of vrachtwagen (afhankelijk van het aantal dozen en zakken rijst dat uitgedeeld dient te worden)

Toekomstvisie.
De prognose voor schooljaar 2022-2023 is dat de groei van het aantal kinderen, dat deelneemt aan het school-sponsor programma, toeneemt door het enthousiasme van de huidige sponsoren en de gedeelde berichten op Facebook, wat uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat ruim 2100 mensen ons actief volgen op Facebook.
In 2023 deden er 157 kinderen aan het onderwijs programma mee.
Onze doelstelling voor 2017 was het behalen van 70 kinderen voor onderwijs sponsoring bij de Burbage Nursery school  echter in Oktober 2017 was het aantal sponsorkinderen van 112 al gerealiseerd. September 2019 zijn dit 152 sponsorkinderen en September 2022 157 sponsorkinderen geworden.

Update Mei 2018:
De aanpak van Gambia Geven met Liefde is erop gericht dat de kinderen, na afronding van hun lagere school bij de Tree of Life (voorheen Burbage Nursery) een vervolg kunnen gaan doen op het voortgezet onderwijs bij de Amazing Grace Primary school.

Ons motto “Children are the Future” welke terugkomt in ons logo, heeft meerderen doen besluiten om kinderen te sponsoren.
De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt  de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor de gehele familie en de ontwikkeling van hun land.

Opheffing Stichting Gambia, Geven met Liefde:
Indien de oprichters van de stichting noodgedwongen moet stoppen door ziekte of andere factoren dan staan de gelden, welke in kas zijn, ter beschikking voor Stichting Kinderhulp Gambia, ANBI-nr: 81.50.09.288,  Ivonne en Fred Hulsebos te Veendam.

Stichting Gambia, Geven met Liefde
Hazewaal 14,
1671LB Medemblik
Website: Stichting Gambia Geven met Liefde
Facebook: Stichting Gambia Geven met Liefde
Facebook: Tree of Life Nursery School
Facebook: Amazing Grace Primary School

Email: gambiagevenmetliefde@gmail.com
Telefoon: 06-21517885 Monique of 06-54942707 Fred.

 • KvK nummer: 67189954
 • ANBI registratie: 8568.68.127