– B e d a n k j e – 

Er mogen dit jaar 30 kinderen doorstromen naar de Amazing Grace Primary School, waarvoor ze jullie hartelijk willen bedanken. En wij worden daar zelf natuurlijk ook heel blij van!