24 December 2023.
Rijst voor het mini-dorpje ?

We mochten vanmorgen 900 kilo rijst verdelen onder de gezinnen die in het mini-dorpje wonen. Vooraf hadden we alles goed besproken met de Alkalo (dorpsoudste), zodat het rustig zou verlopen. Ruim 600 volwassenen en kinderen wonen hier in een soort gat rondom de vuilnisbelt. Elke compound mocht een teil of emmer neerzetten, die dan gevuld werd met rijst. Gemiddeld kan hier een dag of 10 van gegeten worden. Aangezien de rijst in Gambia erg duur is geworden, was dit van harte welkom!

Met dank aan:
Harold van de Beeten, Harry Dekker, Ytsje Smink, Marjan Schins, Harco en Anke.