Children are the Future

Month: April 2020

27 April 2020. Update met betrekking tot ontwikkelingen Burbage Nursery School.

27 April 2020.

Beste sponsorouders,

Aangezien we een schrijven hebben ontvangen van de schooldirecteur Buba Ceesay (eigenaar Burbage Nursery School), waarin we worden gedwongen om in de toekomst alleen nog met hem samen te mogen werken en er meerdere malen wordt gewezen op het feit dat de leerkrachten ontslagen zullen worden wanneer zij nog langer met ons samenwerken c.q contact hebben, hebben we besloten om een flinke stap terug te doen in onze extra projecten op dit vlak.

Het is tot op zekere hoogte begrijpelijk dat dingen rondom de schoolkinderen besproken worden met een directeur, maar o.a vanwege diens langdurige ziekte, overlijdens in de familie, afwezigheid vanwege een drukke politieke carrière, meerdere financiële conflicten en tevens op advies van Buba zelf, zijn we in het afgelopen jaar overgegaan op een fijne, betrouwbare samenwerking met zijn rechterhand en schoolhoofd Lamin Cham.

Zonder in detail te willen treden over verdere redenen hiervoor, hopen we dat jullie begrijpen dat we ons gaan beraden over het ondernemen van ‘goedbedoelde’ extra projecten zoals rijst, lunch, uitstapjes etc. rondom de Burbage Nursery School, totdat hier meer duidelijkheid over is. Het mag duidelijk zijn dat wij dit alles puur voor de kinderen doen en ons niet laten ‘chanteren’, op welke manier dan ook. Het spijt ons dat dit zo loopt maar na meerdere berichten op de Facebook pagina van Dhr. Ceesay voelen wij ons toch genoodzaakt om een korte uitleg van de situatie te geven, dit om verwarring te voorkomen. Het sponsorschap zal voorlopig gewoon blijven zoals het was. Indien er vragen zijn van sponsorouders kunnen jullie die ons via een privébericht stellen.

Be a leader, not a boss..

Liefs,
Fred & Monique

 

27th April 2020.

Dear sponsors and whom it might concern.

Since we have received a letter from the school principal Buba Ceesay (owner of Burbage Nursery School), in which we are forced to work with him alone in the future and that the teachers will be fired several times when If they work with us or have contact with us for longer, we have decided to take a significant step back in our additional projects in this area.

It is understandable to a certain extent that things around the schoolchildren are discussed with a director, but among other things because of his long-term illness, death in the family, absence due to a busy political career, multiple financial conflicts and also on the advice of Buba himself, we are in the past year switched to a pleasant, reliable collaboration with his right hand and headmaster Lamin Cham.

Without going into detail about any further reasons for this, we hope you understand that we are going to consider undertaking ‘well-intentioned’ additional projects such as rice, lunch, outings, etc. around the Burbage Nursery School, until there is more clarity . It is clear that we do all this purely for the children and do not let ourselves be ‘blackmailed’ in any way. We are sorry that this is the case, but after several messages on the Facebook page of Dhr. Ceesay we feel compelled to give a brief explanation of the situation, this to avoid confusion. The sponsorship will remain as it was for the time being. If there are questions from sponsor parents, you can ask us via private message.

Be a leader, not a boss ..

Hope to inform you well,

 

With love,

Fred & Monique, Founders of the Foundation Gambia Geven met Liefde

 

13 April 2020. Noodsituatie voedsel tekorten.

– N O O D S I T U A T I E ⚠️

Naast het grote succes met de kippen, eieren en de rijst voor de sponsorgezinnen, hebben we op dit moment nog 15 zakken rijst om willekeurig te verdelen. We hebben besloten om in deze noodsituatie, hier zoveel mogelijk mensen te eten van te geven. Tuurlijk is het fijn om overal een zak van 50 kilo achter te laten, maar dat gaat nu eenmaal niet. Daarom gaan we op één of liefst meerdere plekken mensen uitnodigen om met een grote schaal of een emmertje, rijst op te halen zoals we laatst in Maart ook hebben gedaan.

13 April :
– Uitdelen rijst en familiedozen –

Lamin, Ousman (eggman) & Ousman zijn vandaag op pad geweest met 15 zakken willekeurig geschonken rijst en 5 familiedozen, die Lisenka vdr Kolk had gestuurd. Op 3 verschillende plekken werden mensen uitgenodigd om rijst op te halen met schalen en emmertjes. Het plan was best goed.. Ik had alleen gehoopt dat er wat afstand gehouden kon worden, maar dat bleek toch erg moeilijk te zijn als mensen gewoon helemaal niets meer hebben. Heel begrijpelijk. Als er bij ons al bijna gevochten wordt om WC-papier, wat zal honger dan met een mens doen.
Ook de 5 dozen waren zo snel leeg dat de jongens helaas maar een paar foto’s hebben kunnen maken. Ze hebben heel erg hun best gedaan, maar volgende keer gaan we de zakken en de dozen toch weer (iets overzichtelijker) in de compounds verdelen. Op een openbare plek is het toch snel wat chaotischer, hoewel dat afstand houden altijd wel een dingetje zal blijven. De meeste Gambianen zien het gevaar van Corona verspreiding namelijk niet zo zwaar, de honger is voor hun een groter probleem. Morgen brengt Ousman de andere 7 dozen van Lisenka weg en zal ik de foto’s plaatsen.

Iedereen ontzettend bedankt voor het doneren van de rijst, kippen en eieren. We gaan voorlopig nog wel een tijdje door met uitdelen, want we hebben een megalijst met bestellingen en er blijven nog steeds donaties binnen komen. Super! ????

Update 20 April :
Vorige week heeft Ousman familiedozen gebracht en gisteren ging hij nog een keer terug om rijst, kippen en eieren te brengen. Met jullie donaties kunnen we zoveel mensen helpen, heel erg bedankt! ? De foto`s staan in onderstaand kader met afleverdatum vermeld.

Update 22 April :
Vandaag zijn Lamin en Ousman samen op pad geweest en hebben 18 gezinnen voorzien van een kip en eieren. De foto`s staan in onderstaand kader met afleverdatum vermeld.

Update 23 April.
Vandaag is Ousman op pad geweest en heeft een aantal gezinnen voorzien van een kip en eieren. De foto`s staan in onderstaand kader met afleverdatum vermeld.

Update 30 April.
Met de willekeurige donaties mochten we in deze zware tijd weer 26 gezinnen van eten voorzien. Even geen zorgen.. Met dank aan onze Ousman, Henk Bronneberg, Ousman de kippenboer en alle sponsors die hier aan mee hebben gewerkt.

 

23 April 2020. Voedselhulp actie Dippa Kunda en Kartong een enorm succes.

– V o e d s e l ? H u l p a c t i e –

In verband met de Corona crisis en de zorgwekkende gevolgen hiervan, hebben we besloten om in samenwerking met Henk Bronneberg, zijn kippenboer Ousman en meester Lamin van de Burbage Nursery een voedsel hulpactie te starten voor jullie sponsorkinderen. Dit geldt ook voor de weeskinderen in Kartong. Heb je geen sponsorkindje bij onze Stichting?  Er is ook een mogelijkheid om dit als verrassing te bestellen voor een willekeurig (door ons gekozen) gezin.

Keuze uit:

? 1 kip (levend) en 30 eieren voor €10,-
? Zak rijst 50 kilo voor €25,-

Update 23-04-2020.
Vandaag in Kartong voedsel en goederen afgeleverd namens de volgende sponsoren, de foto`s staan in het kader hieronder.
Dozen voor Aisha & Buba van Nicole Knoop en Mieke Wezenberg.
– 4 zakken rijst (Petra Zwaan, Jenny Schouten, 2 x Gambia Geven met Liefde)
– 6x kippen en eieren (Mieke Schouten, Mieke Wezenberg, Petra Zwaan, Jenny Schouten, Nicole Knoop, Sabrina & Gitta)
– 10Kg Suiker (Sabrina & Gitta)

Update 22-04-2020.
Vandaag de laatste 6 bestellingen in Dippa Kunda afgeleverd, de foto`s staan in het kader hieronder.

Update 18-04-2020.
Vandaag 39 bestelling weer afgeleverd in Dippa Kunda, de foto`s staan in het kader hieronder.

Update 16-04-2020.
Vandaag 44 bestelling weer afgeleverd in Dippa Kunda, de foto`s staan in het kader hieronder.

Update 11-04-2020,
De eerste 14 bestellingen in Dippa Kunda zijn weggebracht door Ousman (Henk Bronneberg) en Lamin (Burbage Nursery School). Sommige kinderen/moeders waren op het moment van bezorging niet thuis omdat we totaal onverwacht langs kwamen, maar iedereen was ontzettend blij met de verrassing! Morgen gaan we verder met de verdeling van de rijst aan willekeurige gezinnen.? (de kippen moeten eerst weer ??? bij-leggen)

 

16 Mei 2020. Update Jabou.

16 Mei 2020.

– J a b o u –

Zaterdag mocht onze dappere Jabou (16) weer terugkomen in het ziekenhuis om het gips te laten verwijderen. Er zijn opnieuw röntgenfoto’s gemaakt, ze zal voorlopig fysiotherapie krijgen en met krukken lopen. Het is nu nog even afwachten of de operatie afdoende was of dat er nog een 2e zal volgen in de toekomst, maar we zijn al heel blij met dit resultaat.

Met dank aan het team van Kinderhulp Gambia en in het bijzonder Yvonne Hulsebos voor hun geweldige inzet, tijdens de aanloop van de Corona crisis ???

Deze operatie werd mogelijk gemaakt dankzij donaties van vele sponsoren van Stichting Gambia Geven met Liefde ❤️??

 

 

Ousman (Kinderhulp Gambia) heeft namens ons een zak rijst en stukken zeep bij de familie van Jabou gebracht.
Was ook fijn dat ze haar meteen nog even controleerde, want er waren wat kleine scheurtjes in t gips ontstaan. Dit werd met wat synthetisch gips gerepareerd. Zo hebben haar benen meteen weer wat extra vrolijke kleurtjes ??