4 Oktober 2021, lengtematen sponsorkinderen Amazing Grace.

Foto`s mede mogelijk gemaakt door de belangeloze en onbezoldigde inzet van Ousman Cham in samenwerking met Margret Sanneh.

 

 

24 November 2020, lengtematen sponsorkinderen Amazing Grace.