Met regelmaat verzonden wij de sponsor-ouders per email een update met betrekking tot de ontwikkelingen van hun sponsorkindje, nieuwe en lopende projecten echter merendeel van de email kwam aan in de spam-box. Gezien de vele publicaties dagelijks op facebook hebben wij het idee dat een nieuwsbrief geen zin meer heeft om op te maken en te versturen, onze facebook pagina met ruim 1600 volgers is één en al een nieuwsbrief.

https://www.facebook.com/Gambiagevenmetliefde/

Nieuwsbrieven 2017

Nieuwsbrieven 2016