19 Juni 2018:
Jolanda Hoekstra en haar dochter Jessica Obdam zijn deze week in Gambia en hebben vandaag hun sponsorkindjes bezocht. Ze hadden cadeautjes en geld voor de families meegenomen en voor de moeder van Muhammed zelfs een telefoon! Van de families kregen ze mooie armbanden en een batikdoek mee naar huis.

Sarjo Jobarteh, sponsorkindje van Jolanda Hoekstra.
Sarjo Jobarteh, 28-01-2013, woont met haar moeder, oma, broertje  en oudere zus in een huisje rondom de vuilnisbelt. De moeder heeft geen inkomsten en is na haar scheiding in huis genomen door familie omdat ze verder niets heeft. Kans op onderwijs is er zonder onze hulp dan ook niet voor Sarjo. Jolanda Hoekstra (voorheen de sponsor van Haddie Jabbie, een dochter van Mariama) wordt nu de sponsor van Sarjo Jobarteh. Dankjewel voor je hulp en begrip Jolanda ♡

Haddy Jabbie, voorheen een sponsorkindje van Jolanda Hoekstra.
Helaas is Haddy 18 September 2017 verhuist naar een verder gelegen district waardoor de school qua afstand niet meer te doen is.
Haddy Jabbie, 10-02-2013 is het dochtertje van onze kookmoeder Mariama bij de Burbage Nursery school. Haddy is de jongste van dit samengestelde gezin. Jolanda Hoekstra heeft haar heel blij gemaakt door zich aan te melden als sponsorouder. Héél erg bedankt Jolanda.