Met regelmaat zetten wij profielfoto`s van de sponsorkinderen online, dit gaat niet in een vlot tempo want wij zijn afhankelijk van het aanleveren van de foto`s door Lamin Jammeh en de aanwezigheid van de sponsorkinderen. Uiteindelijk is het ons gelukt om in April 2019 alles kompleet te hebben. Op verzoek van een aantal sponsoren zijn er ook een aantal nieuwe profielfoto`s gemaakt tijdens ons verblijf.

Updated: 17-10-2019