12 Oktober 2021. Lengtematen foto`s sponsorkinderen Burbage Nursery.

Foto`s mede mogelijk gemaakt door de belangeloze en onbezoldigde inzet van Lamin Jammeh.

3 December 2020, lengtematen foto`s sponsorkinderen Burbage Nursery.